Návod na montáž oken


Stručný návod pro ty, kteří chtějí okna zabudovat svépomocí
Tento návod je pouze orientační a detailní postupy jednotlivých firem se mohou mírně lišit.

 

Plastová okna a balkonové dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Jsou určeny pro denní osvětlení a přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkonové dveře, kromě toho, umožňují průchod na balkon.

 

POZOR!!! Pokud s montáží oken nemáte zkušenost, nechte si raději zabudovat okna od zkušených řemeslníků !!! Vždy dodržujte platné zásásady bezpečnosti práce. Při neodborné manipulaci hrozí pád okna na osobu nebo pořezání o rozbité sklo. U těžších oken nemanipulujte s okny sami, ale přizvěte si dostatečný počet pomocníků.

 

 

Vlastní montáž oken a dveří se provádí následovně :

a) Před vlastní montáží očistíme stavební otvor od hrubých nečistot a překontrolujeme jeho rozměry. Prostor pro zapěnění kolem oken by neměl přesáhnout 1-2 cm. U bílých oken do šířky okna 1,5m by měla být spára min. 10mm a u celobarevných oken min. 15mm. U větších oken musí být spára větší, vzhledem k tomu, že se okno vlivem slunečního záření může teplem roztahovat.

U okna bílého s rozměrem do 2500mm volíme připojovací spáru 15mm, do 3500mm - 20mm, do 4500mm 25mm.

U barevného okna do 2500mm - 20mm, do 3500mm - 25mm, do 4500mm - 30mm.
Připojovací spárou se rozumí mezera mezi rámem okna a zdivem na každé straně.
Viz druhý obrázek.

 

b) Stavební výplň rozdělíme na rám a křídlo pomocí demontáže horního okenního pantu, ze kterého vyjmeme vodící čep. Případně nalepíme paropropustné folie kolem rámu a do rámu upevníme kotvy - případně zkontrolujeme, zda jsou předvrtány otvory pro použití turbošroubů, pokud volíme montáž pomocí turbošroubů. Kotvy se montují cca 15cm od rohů u bílých oken ( u celobarevných 25cm) a dále ve vzdálenosti max. do 70cm od sebe po obvodu.

 

c) Rám stavební výplně nahrubo vyklínujeme do stavebního otvoru(dle obrázku). Hloubku umístění výplně volíme podle použitých parapetů a předpokládané šířky ostění (zateplení).

 

d) Rám zaměříme vodováhou v určené výšce do vodorovné polohy a zaklínujeme. Proměříme vodováhou svislost nejdříve na jedné straně a potom na druhé straně. Pro kontrolu celé proměříme ještě jednou a zkontrolujeme usazení rámu proměřením obou úhlopříček.

 

e) Rám stavební výplně ukotvíme pomocí kotev nebo turbošroubů. Dveře kotvíme vždy pomocí turbošroubů co nejblíže pantů. Použijte minimálně 6-7 turbošroubů na levou i pravou stranu.

 

f) Po ukotvení opět zkontrolujeme vodorovnou a svislou polohu rámu případně rovinnost jednotlivých stran (deformace kotvením). Je nutné vypodložení rámu podložkami podle připojeného obrázku.

 

g) Provedeme zvlhčení montážní spáry a následně zapěníme montážní pěnou. Zapěnění začínáme od horní strany okolo celého rámu rovnoměrnou vrstvou. Množství montážní pěny volíme tak, aby se nemusela se ořezávat. Pro montáž volíme nízko expanzní montážní pěnu tak, aby nevznikaly případné deformace. Před zapěněním zejména u větších rozměrů a použití kotev se provádí rozepření rámu. Po úplném vytvrdnutí montážní pěny provedeme její oříznutí (v případě větší expanze).

 

h) Po montáži se provádí kontrola seřízení a funkčnosti.

Montáž jednotlivých druhů výplní – odlišnosti

Montáž vchodových dveří
- provádíme vždy bez křídla
- kotvíme vždy na turbošrouby
- výškové zaměření se provádí vždy s ohledem na použitý prahový systém

Příklady vypodložení okenního rámu klínky nebo pevnými podložkami.

Povšimněte si, že jednodílné otevírací okno podkládáme i u boku spodního pantu a protilehlého rohu. Toto provádíme zvláště u velkých křídel. U oken malých velikostí to není tak nutné.

Podložky musí být z nenasákavého materiálu, nejlépe plastové. Dřevěné klínky, které použijeme při osazování se musí po montáži odstranit!

Provádíme opravy budov
Provádíme opravy budov