Průmyslová vrata


Segmentová vrata nabízená naší firmou jsou určena pro obytné objekty, různé průmyslové objekty, objekty z potravinářského oboru, skladové haly, dílny a hospodářské místnosti. Vrata se skládají ze svislých a vodorovných vodících lišt a z křídla vyrobeného z ocelových panelů vyplněných polyuretanovou pěnou. Konstrukce je provedena z pozinkovaných prvků. Pro vyvážení tíhy křídla vrat je použita soustava spirálových pružin zamontovaných na nadpraží nebo v zadní části vodorovných vodících lišt.

 

Do vrat je možno zamontovat také okénka v množství 1 okénko na metr šířky vrat v jednom panelu. Není možné zamontovat okénka v prvním spodním a horním panelu. Segmentová průmyslová vrata mohou být vybavena servisní brankou zamontovanou ve čtyřech spodních panelech. Výška průchodu v brance závisí na panelech, z nichž jsou vrata vyrobena . V případě zamontování servomotoru je práh v servisní brance samozamykáním.

 

V průmyslových segmentových vratech je možno použit několik druhů ovládání. Nejjednodušší je ruční ovládání. V případě vyšších vrat se jako ovládací zařízení doporučuje použít řetězový naviják.

 

Využití automatiky v průmyslových vratech významně zvyšuje pohodlí jejich používání. Automatiku je možno použít téměř u každých segmentových vrat, jak v případě nových, tak i těch dříve existujících. Takové řešení umožňuje přizpůsobit fungování vrat individuálním požadavkům zákazníka.

 

Automaty jsou ovládány z vnější centrály. Ta umožňuje ovládat vrata v ručním módu – tlačítka nahoru – stop – dolů, nebo automatickém, pomocí ovládače – po rozšíření centrály o funkci dálkového ovládání. Automat spolupracuje s elektronickými koncovými vypínači. K centrále je také možno připojit fotobuňky a okrajovou zabezpečující lištu. Automat je standardně vybaven řetězovým převodem pro nouzové otvírání v případě poruchy nebo výpadku proudu.